BROEN-LAB Sverige, BROEN-LAB A/S

BROEN-LAB A/S är stolta över att kunna meddela att vi har etablerat BROEN-LAB
Sverige med syftet att stärka vårt stöd till våra svenska kunder.

BROEN-LAB A/S blev ett fristående bolag i början av 2015, när BROEN A/S
sålde Division LAB till den Danska riskkapitalfonden Capidea.

Ett svenskt dotterbolag blev en logisk följd då BROEN A/S och BROEN-LAB
A/S nu är två, av varandra, oberoende företag och våra verksamheter i Sverige
blivit separerade.

Verksamheten i BROEN-LAB består av tillverkning av laboratoriearmaturer och nödduschar.
Via våra kontor i Tyskland, England, Singapore, Indien och USA servar vi hela
världen med våra produkter.

I samband med vår etablering av BROEN-LAB Sverige har vi förstärkt
organisationen med två säljare i Sverige.

Ladda ner hela nyhetsbrevet  här...