Laboratoriearmatur

BROEN-LAB utvecklar, tillverkar och levererar kompletta armaturer för professionella laboratorier. Våra kvalitetsprodukter säkerställer exakt flöde av vatten, gaser och luft, från källan till användaren.
Laboratoriearmaturerna från BROEN-LAB är innovativt utformade för att uppfylla kraven i det moderna laboratoriumet - med både enkel drift och konfiguration.

BROEN-LAB´s  kundstrategi - och särskilt vårt fokus på laboratoriemarknaden har lett till en produkt som är anpassad till de snabbt föränderliga behoven i laboratorier.

Från naturen till kunskap
BROEN-LAB lösningar används av professionella användare i alla olika typer av laboratorier, från utbildnings- och hälsosektorerna till industrin i allmänhet. Våra produkter är redan en integrerad del på många arbetsplatser. Från beslag för renat vatten, kväve, vakuum och tryckluft, till kontroll och reglering av rena gaser i kritiska tillämpningar såsom en gaskromatografi och spektrometri.

Utvecklad för moderna laboratoriet
Vår omfattande kunskap ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla och optimera våra produkter så att de uppfyller kundernas behov och specifikationer. Säkerhet, funktionalitet och kvalitet är en integrerad del av produktens design och flexibilitet. Vår insikt och förståelse för arbetsmiljöer och säkerhet i laboratorier gör att vi kan utveckla skräddarsydda lösningar för projekt runt om i världen. Använd oss för att planera ditt projekt så att vi kan ge dig råd om laboratoriets layout och design.