KYLT VATTEN

Standardprocesser i laboratorier kräver många gånger att kylas ned med kallt vatten. Hittills har ofta dricksvatten använts för detta ändamål; det är emellertid en dyr och en icke miljövänlig lösning.
 
Därför är det mer och mer vanligt att man installerar en separat anslutning och retur av vatten enbart för kylning. Systemet består av en tank inklusive en kylenhet, en pump och ett dubbelt rörsystem med kylt vattenflöde (WCF) respektive kylvattnets retur (WCR).

BROEN LAB erbjuder lösningar för kylvattenapplikationer, som beskrivs i dokumentet nedan.


 


- BROEN-LAB Fittings for chilled water