SÄKERHETSKONTROLL AV NÖD-ÖGONDUSCH
En säkerhetskontroll från BROEN-LAB utförs opartiskt och objektivt, vilket innebär att alla typer och märken av ögon- och kroppsduschar granskas och utvärderas.
BROEN-LAB gör denna säkerhetskontroll enligt Svensk Standard 15154-1&2 samt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Efter varje säkerhetskontroll utfärdar BROEN-LAB en rapport, den skickas in till bolaget där kontrollanternas slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras. 

För ytterligare frågor eller för att beställa säkerhetskontroll, vänligen kontakta oss
eller fyll i formuläret (BOKA SÄKERHETSKONTROLL) så kontaktar vi er.

17 851 92
TESTVAGN MED INBYGGD TÖMNINGSPUMP

Med hjälp av BROEN-LAB testvagn blir det enklare att utföra manuella tester på nödduschar. Den möjliggör att kontroller av flödesmängd, spolbild och vattenkavlité kan utföras av en person.
Läs mer...

17 001 08
TESTTRATT FÖR KONTROLL AV KROPPSDUSCH 

Med hjälp av BROEN-LAB testkit blir det enklare att utföra manuella tester på nödduschar. Den trensparanta tratten möjliggör att kontroller av flödesmängd och spolbild

Läs mer...

17 851 93
TESTVAGN

Med hjälp av BROEN-LAB testvagn blir det enklare att utföra manuella tester på nödduschar. Den möjliggör att kontroller av flödesmängd, spolbild och vattenkavlité kan utföras av en person.
Läs mer...


 

27 99 008 10 01 MÄTCYLINDER FÖR KONTROLL AV ÖGONDUSCH
Med hjälp av BROEN-LAB test-kit blir det enklare att utföra manuella tester på ögonduschar.

Läs mer...