Nödduschar & ögonduschar

Med försäljning över hela världen är BROEN-LAB en världsledande tillverkare av nödduschar, ögonduschar och laboratoriearmaturer och till såväl professionella laboratorier, utbildningssektorn och industriella arbetsplatser. Våra kompletta lösningar är designade och utvecklade för dynamiska arbetsplatser. Systemet är modulärt för att transport och installation ska vara så enkelt och snabbt som möjligt.
Ladda ner BROEN-LABs senaste PDF-kataloger 

Trygga i förvissningen om att nödduschen är tillförlitlig
BROEN-LAB nödduschar & ögonduschar uppfyller alla myndighetskrav och har tydligt markerade instruktioner. Tack vare den röda lacken syns nödduscharna tydligt, vilket gör dom lättare att hitta i en nödsituation. De snabba och enkla att använda, vilket också garanterar optimal hjälp i en nödsituation. BROEN-LAB ger råd om användning, underhåll och provning, så att du kan vara helt säker på att nödduscharne fungerar som det är tänkt, om en olycka är framme.

Unika nödduschar
Med Plug And Play-lösningen har BROEN-LAB utvecklat ett unikt nödduschsystem som garanterar kostnadseffektiva transporter och snabba installationer. Det nyutvecklade duschmunstycket ger ett optimalt flöde samtidigt som spolbilden följer Europeiska kommitténs standardiseringskrav. Vi är certifierade enligt EN 15154-1 & 2:2006 och ANSI Z358.1-2014. Duschhuvudet är självdränerande så det finns aldrig orent vatten i duschmunstycket. Detta underlättar och sparar tid vid test av nödduschen då allt vatten snabbt rinner ur duschen när den stängs.

Se film nöd- ögondusch montering

Ansvar handlar om att ta hänsyn till det som antagligen inte händer
Dina medarbetares säkerhet och ditt företags rykte hänger på om du är förberedd - på den olycksaliga sekund som förhoppningsvis aldrig inträffar. BROEN-LAB nödduschar & ögonduschar är konstruerade och tillverkade för enkel användning, vilket gör att en skadad person kan använda båda händerna för att hålla ögonen öppna i ögonduschen, eller ta av sig kontaminerade kläder, eller helt enkelt spola det drabbade området mer effektivt.