Nöd- saneringsbad med tempererat vatten

SANERINGSBAD
Det rostfria karet är isolerat och utrustat med termostat.
Vätskan håller en konstant temperatur på 30º C och nödbadet är alltid redo för bruk.
Temperaturen visas på en extern mätare för enkel visuell inspektion. Det isolerade locket stänger ute alla luftburna föroreningar, det självlåsande gångjärnet säkerställer att locket förblir öppet när badet används.
Denna lösning garanterar att en skadad medarbetare kan vara nedsänkt i vätska innehållande en lösning passande för riskbehovet på platsen.
T.ex. Monoklorättiksyra, som används bland annat i tillverkning av växtbekämpningsmedel och läkemedel, är starkt frätande och, även vid stänk av mycket små mängder på huden, är livshotande.
Där man kan använda en mättad vattenlösning av natriumvätekarbonat.