PORTAflex Kupol


Tillsammans med PORTAflex 300 Saneringsdusch, är denna enhet speciellt utformad för dom tillfällen där inneslutning av förorenat vatten är nödvändigt.
Kupolens ram består av fyra ben vilka är uppblåsta under lågt tryck (en övertrycksventil är monterad). Denna struktur bär upp det utbytbara innerfodret, som har fönster på två motsatta sidor vilket möjliggör att dekontamineringprocessen kan övervakas, medan öppningarna på de två andra sidorna gör det möjligt för personal att gå igenom från det smutsiga området
till det rena området. Öppningarna är utrustade med nedrullningsbara stänkskydd för att eliminera sprutdimma.

Inlopp- och utlopp är belägna i den tunga golvsektionen och dessa kan anpassas efter kundernas individuella behov.
Inloppet är normalt beläget på sidan, under ett fönster, för att möjliggöra att inkommande vatten kommer från det rena området, medan de två utloppen är placerade på varje sida om ingången, så att det förorenade vattnet kan riktas till den smutsiga sidan.