Test-kit för nöddusch

TESTTRATT MED SLANG FÖR KROPPSDUSCH 
Med hjälp av BROEN-LAB testtratt blir det enklare (och torrare) att utföra manuella tester på nödduschar. Den trensparanta tratten möjliggör att kontroller av flödesmängd, spolbild och vattenkavlité kan utföras av en person. Detta medför att testproceduren blir snabb och effektiv. Nödduschar ska testas regelbundet detta ska dokumenteras var 6:e månad (AFS 1999:7)

•Enkel att använda
•2,2 meter slang
•Ø 400 mm tratt i polykarbonat

Artikelnummer: 17 001 08