Testvagn för testning av nödduschar. (Med pump)

Nödduschar ska testas regelbundet detta ska dokumenteras var 6:e månad (AFS1999:7)
Broen-Labs testvagn förenklar oftast tidskrävande testning av nödduschar, perfekt för verksamheter som har flertalet nödduschar

• Tankstorlek 90 liter
• Enkelt att mäta liter per minut
• Enkel att använda och att flytta
• Låsbara hjul
• Teleskoprör (2600mm) med tratt
• Inbyggd tömningspump
• Inkl. testkort
• Vikt: ca. 27 kg (tom)
• POLYCOAT står emot de flesta kemikalier
• 230V, 50Hz

Artikelnummer: 17 851 92

Enkel tömning av testvagn
Enkel tömning av testvagn