Flödesvakter för larmsignal från nödduschar

När vatten strömmar i anslutningsledningen till nödduschen aktiverar paddeln i flödesvakten en elektrisk brytare. Den här brytaren kan anslutas till valfri typ av varningssystem, som en larmcentral, ett signalhorn, en lampa eller liknande.
 

  • Bra tillförlitlighet 
  • Låg trycksförlust
  • Smutsbeständig
  • Max 230 VAC / IP 65
  • Hermetisk separering av elektriska och hydrauliskakomponenter
  • Påkänningsfri fastsättning av reglageenheten med plastlock

Vi har även flödesvakter godkända för installation i ATEX-zon