Smart Monitor - Intelligenta nödduschar

Intelligenta nödduschar
Med Smart Monitor för nödduschar, skapar vi "Intelligenta nödduschar". Detta ger en rad övervakningsalternativ som kan skräddarsys allt efter individuella användarkrav. Smart Monitor ger en flexibel och automatiserad funktionalitet för statusövervakning, trådlös larmöverföring och kontroll, detta i kombination med ett användarvänligt gränssnitt säkerställer att nödduschen alltid är redo att användas i en nödsituation.

Övervaka:
- Utomhustemperatur
- Inkommande vattentryck
- Flödesmängd
- Alarm
- Vattentemperatur i tank
- Vattennivå i tank
- Ljus i kabin
Ett års historik lagras