Synen är en av våra viktigaste sinnen.                      
Om olyckan är framme kan några få sekunder vara skillnaden på om du förlorar synen eller inte. Därför är snabb tillgång till ögonsköljning avgörande vid alla arbetsplatser där det finns risk för ögonskador.
Det gäller inte minst vid syra och alkaliska skador där frätandet börjar så snart det skadliga ämnet kommer i kontakt med ögat.


Ögonspolflaska, steril natriumkloridlösning med väggfäste, skylt och testkort
500 ml steril natriumkloridlösning DUO. Utrustad med ergonomisk DUO ögonkopp som gör det möjligt att spola båda ögonen samtidigt. Flaskan kan användas för påfyllning i stationer eller löst. Hållbarhet: 3 år
inkl. 2-sidig efterlysande skylt och testkort

Läs mer om ögonspolflaska, steril natriumkloridlösning: P7 33 012 10 00 002

ögonsköljflaska med steril natriumkloridlösning
500 ml DUO 0,9% steril natriumklorid ögonsköljning med tydlig bruksanvisning. Passar speciellt bra på platser där det krävs omedelbar sköljning, för mindre arbetsplatser samt för mobila arbetsplatser.

Hållbarhet: 3 år
Artikelnummer: P7 17 002 10 00 000

Steril natriumkloridlösning refill
500 ml flaska med 0,9% steril natriumklorid. Den är utrustad med ergonomisk ögonkopp, dammhätta och en utförlig bruksanvisning på etiketten. Flaskan kan användas för påfyllning i stationer eller löst.

Hållbarhet: 3 år

Artikel nr: P7 17 001 10 00 000