Uppgradering av äldre Broen och AJ nödduschar

BROEN-LABs  nödduschsilar möter/följer spolbilder och flöden gällande nödduschstandard SS-EN15154 1&2 :2006 samt ANSI standard Z358.1 -2004

certifikat

Se nedan uppgraderings-kit beroende på vilken dusch som ska uppgraderas

EN15154 1&2


 

(AJ 6200)
(AJ 6200 nyare)
(AJ 6202)
(AJ 6204 nyare)
(AJ 6204)
(17 086 009)
KIT-ND7 (AJ....)
KIT-ND7 (AJ....)
KIT-ND8 (AJ....)
KIT-ND8 (AJ....)
(AJ 6210)
(AJ 6210 nyare)
(AJ 6212)
KIT-ND12 (AJ 6214)
KIT-ND12 (AJ 6214)
(AJ 6244)
(AJ 6244)
KIT-ND/ÖD2 (AJ 6242)
KIT-ND/ÖD2 (AJ 6242)
(AJ 6244)
(AJ 6244)
KIT-ND/ÖD4 (AJ 6242)
KIT-ND/ÖD4 (AJ 6242)
KIT ÖD1 (AJ 6220)
KIT ÖD1 (AJ 6220)
KIT ÖD2 (AJ 6230)
KIT ÖD2 (AJ 6230)
KIT ÖD3 (AJ ....)
KIT ÖD3 (AJ ....)
KIT ÖD4 (AJ 6221)
KIT ÖD4 (AJ 6221)