(AJ 6244)
(AJ 6244)

BROEN / AJ 6214 Nöddusch från vägg
Denna modell kan enkelt uppgraderas (plug and play) för att möta SS-EN 15154-1:2006 standard gällande spolbild och vattenmängd.

ÅTGÄRD:

17 099 009 (rör, sil)
17 xxx 009 (ventil med dragstång)

17 001 920 (3-sidig skylt & testkort)
F4281 (Vajer-kit för krypande aktivering)

KIT-ND/ÖD3 (AJ 6244)
KIT-ND/ÖD3 (AJ 6244)
nöd-ögondusch för vägg

BROEN / AJ 6214 Nöddusch från vägg
Denna modell kan enkelt uppgraderas (plug and play) för att möta SS-EN 15154-1:2006 standard gällande spolbild och vattenmängd.

ÅTGÄRD:

ÅTGÄRD:
17 099 009 (rör, sil)
17 200 299 (gummi med lock och munstycke)
17 001 910 (3-sidig skylt & testkort)
F4281 (Vajer-kit för krypande aktivering)