Skyddsblandare för nödduschar och ögonduschar

En skyddsblandare är konstruerad för att på ett säkert sätt temperera vatten till nödduschar och ögonduschar.
Till skillnad från en vanlig centralblandare eller duschblandare är en skyddsblandare utrustad med en by-pass.
Denna tekniska lösning gör det möjligt för en nödställd att spola enbart kallvatten vid ett eventuellt varmvattenbortfall. Vid ett bortfall av kallvatten stänger skyddsblandaren av varmvattenflödet för att undvika skållning.

Testa gärna din egen utrustning genom att under spolning stänga av varmvattnet för att kontrollera att ditt tempereringssystem är utrustat med en by-pass och att tillräckligt med kallvatten kommer ur duschen. Prova sedan att stänga av kallvattnet för att försäkra dig om att skyddsblandaren inte släpper igenom hetvatten.
Detta test är även bra motion för din skyddsblandare och bör utföras flera gånger per år.

17 140 039 - RSK 755 9568
Skyddsblandare för ögon- & ansiktsduschar

Termostatisk skyddsblandare
Läs mer...

 

TMVE
Skyddsblandare för nöd-ögondusch

För tempererat vatten till enstaka nödduschar. Ger 94,6 liter vatten per minut av vid 2 bars tryck. 
Läs mer...

17 459 009 - RSK 755 9691
Skyddsblandare för nödduschar

Termostatisk skyddsblandare 
Läs mer...

TMV
Skyddsblandare för nöd-ögonduschar

För tempererat vatten till flera nödduschar. Ger 227 liter vatten per minut vid 2 bars tryck.
Läs mer...