loading...

Med 35 års erfarenhet av att tillverka tanknödduschar kan vi garantera dig en produkt av bästa kvalitét och säkerhet. T.ex. den separata vattentanken, i Polyeten, som är belagd med CliniCoat vilket är en del av vår hygien- och infektionskontroll. När CliniCoat appliceras bildar den en självsanerande yta som skyddar mot bakterier, virus och svamp.
 

TANKDUSCHAR 2000 LITER 

Tankdusch 2000 liter
Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
Frysskyddad ner till -35ºC.

Kontakta oss för mer information...

Tankdusch 2000 liter
Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
Explosionssäker, anpassad för installation i zon 1 & 2
Frysskyddad ner till -35ºC.

Kontakta oss för mer information...

TANKDUSCHAR 1200 LITER 

H7 61 003 10 01 231
TANKDUSCH 1200 LITER

Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
15 min spoltid
Frysskyddad ner till -35ºC.
Läs mer...

H7 61 003 10 01 241
TANKDUSCH 1200 LITER

Nöd- och ögondusch med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser. 15 min spoltid. Explosionssäker zon 1 & 2. Frysskyddad ner till -35ºC.
Läs mer...

TANKDUSCHAR 750 LITER 

H7 61 002 10 01 231
Tankdusch 750 liter

Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
Frysskyddad ner till -35ºC.

Läs mer...

H7 61 002 10 01 241
Tankdusch 750 liter

Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
Explosionssäker, anpassad för installation i zon 1 &  2
Frysskyddad ner till -35ºC.
Läs mer...​

TANKDUSCHAR 350 LITER 

H7 61 001 10 01 231
TANKDUSCH 350 LITER

Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
Frysskyddad ner till -35ºC.
Läs mer...

H7 61 001 10 01 241
TANKDUSCH 350 LITER

Nöd- och ögonduschar med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser.
Explosionssäker zon 1 & 2
Frysskyddad ner till -35ºC.
Läs mer...