Med 35 års erfarenhet av att tillverka tankduschar kan vi garantera dig en produkt av bästa kvalitét och säkerhet. T.ex. den separata vattentanken, i Polyeten, som är belagd med CliniCoat vilket är en del av vår hygien- och infektionskontroll. När CliniCoat appliceras bildar den en självsanerande yta som skyddar mot bakterier, virus och svamp.

POLARTANKDUSCH 1200 LITER 

Polar-tankdusch med 1200 liter tank
Nöd- och ögondusch med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser, (fylls på med slang/tankbil), eller där det finns problem med vattenflöde eller med vattentryck. Alla tankar är belagda med CliniCoat som en del av vår hygien och infektionskontroll. När CliniCoat appliceras bildar den en självsanerande yta som skyddar mot bakterier, virus och svamp.
Läs mer...

POLARTANKDUSCH 1600 LITER 

Polar-tankdusch med 1600 liter tank
Nöd- och ögondusch med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser, (fylls på med slang/tankbil), eller där det finns problem med vattenflöde eller med vattentryck. Alla tankar är belagda med CliniCoat som en del av vår hygien och infektionskontroll. När CliniCoat appliceras bildar den en självsanerande yta som skyddar mot bakterier, virus och svamp.
Läs mer...

POLARTANKDUSCH 2000 LITER

Polar-tankdusch med 2000 liter tank
Nöd- och ögondusch med tempererat vatten, perfekt lösning på avlägsna platser, (fylls på med slang/tankbil), eller där det finns problem med vattenflöde eller med vattentryck. Alla tankar är belagda med CliniCoat som en del av vår hygien och infektionskontroll. När CliniCoat appliceras bildar den en självsanerande yta som skyddar mot bakterier, virus och svamp.
Läs mer...