Filmer på testning av nöd- och ögonduschar

Klicka på bilden

Test av Broen-Lab nöddusch 17 986 009 
med hjälp av testvagn 17 851 92

Längd: 1.20 min

Klicka på bilden

Tömning av testvagn 17 851 92
(Engelsk version)
Längd:1.35 min

Klicka på bilden

Test av Broen-Lab handdusch med hjälp av mätcylinder
27 99 008 10 01
Längd: 1,16 min

Filmer på montering av BROEN-LAB nöd-ögonduschar

Klicka på bilden

Montering av handdusch
Längd: 3:00 min

Klicka på bilden

17956009
Montering av fristående kombinerad nöd- och
ögon/ansiktsdusch "Plug and play"
Längd: 2:04 min

Klicka på bilden

17952009
Montering av väggmonterad, kombinerad nöd- och
ögon/ansiktsdusch "Plug and play"
Längd: 2:04 min

Klicka på bilden

17455009
Montering av väggmonterad kombinerad nöd- och
ögon/ansiktsdusch "Plug and play"
Längd: 8:41 min

Klicka på bilden

17081009 / RSK 755 9655
Montering av väggmonterad kroppsdusch
(Dolt rörmontage)
Längd: 6:54 min

Klicka på bilden

17082009 / RSK 755 9656
Montering av väggmonterad kroppsdusch
(Synligt rörmontage)
Längd: 6:04 min

Klicka på bilden

17087009 / RSK 755 9667
Montering av väggmonterad kroppsdusch
(Över dörr)
Längd: 5:16 min

Klicka på bilden

17080009 / RSK 755 9654
Montering av takmonterad kroppsdusch
Längd: 3:37 min

Klicka på bilden

17250009
Montering av väggmonterad ögon/ansiktsdusch
Längd: 2:13 min

17928009 / RSK 755 9664
Montering av väggmonterad ögon/ansiktsdusch
Längd: 3:05 min