BROEN-LAB

Nödduschar och laboratoriearmaturer
Med försäljning över hela världen är BROEN-LAB en världsledande leverantör av armaturer och nödduschar till professionella laboratorier, utbildningssektorn och industriella arbetsplatser. Våra kompletta lösningar är designade och utvecklade för dynamiska arbetsplatser, och systemet är modulärt för att transport och installation ska gå så enkel och snabbt som möjligt.

Trygga i förvissningen om att installationen är tillförlitlig
Våra säkerhetsinstallationer uppfyller alla myndighetskrav och har tydligt markerade instruktioner. De är snabba och enkla att använda, vilket garanterar optimal hjälp i en nödsituation. BROEN-LAB ger råd om användning, underhåll och provning, så att du kan vara helt säker på att utrustningen fungerar som det är tänkt, om en olycka är framme.

Unika nödduschar
Med Plug And Play lösningen har BROEN-LAB utvecklat ett unikt nödduschsystem som garanterar kostnadseffektiva transporter och snabba installationer. Det nyutvecklade duschmunstycket ger ett optimalt flöde samtidigt som spolbilden följer Europeiska kommitténs standardiseringskrav SS/EN 15154 1 och 2. Duschhuvudet är självdränerande så det finns aldrig orent vatten i duschmunstycket. Detta underlättar och sparar också tid vid test av nödduschen då allt vatten snabbt rinner ur duschen när den stängs.

BROEN-LAB nödduschar är konstruerade och tillverkade för enkel användning, vilket gör att en skadad person kan använda båda händerna för att hålla ögonen öppna i duschen, eller ta av sig kontaminerade kläder, eller helt enkelt spola det drabbade området mer effektivt.

NÖD-& ÖGONDUSCHAR
BROEN-LAB är också en ledande leverantör av nödduschar, ögonduschar och säkerhets-utrustning till professionella laboratorier, utbildningssektorn och industriella arbetsplatser. Våra kompletta lösningar är designade och utvecklade för dynamiska arbetsplatser, och systemet är modulärt så att transport och installation blir så enkel som möjligt.

LABORATORIEARMATUR
BROEN-LAB lösningar används av professionella användare i många typer av laboratorier, från utbildnings- och hälsovårdssektorerna till industrin i allmänhet. BROEN-LABs produkter är redan en integrerad del av många arbetsplatser. Från komponenter till renat vatten, kväve, vakuum och tryckluft till kontroll och reglering av rena gaser i kritiska tillämpningar såsom en gaskromatografi och spektrometri.


 

BROEN-LAB UNIFLEX
BROEN-LAB har utvecklat BROEN-LAB Uniflex - en paketlösning för att uppfylla kraven i den ständigt föränderliga och krävande laboratoriemiljö. Det ger en unik flexibilitet för installatörer, OEM-kund samt slutanvändare. BROEN-LAB Uniflex är det rätta valet när det finns behov av att anpassa sig till förändringar i omvärlden såsom möbeldesign, trender, tekniska krav, direktiv, etc.