BROENs grundare, Poul Broen, var en entreprenör med innovativa, kreativa och visionära tankar. Tankar som skapade grunden för BROEN och satte standarden för en hel industri.

Poul Broen var maskinmästare i Frederiksberg Simhall och uppmärksammade det enorma vattenspill som uppstod efter badgästerna. Han utvecklade därför badautomaten PARCEO, som gav tempererat vatten i passande mängder.

Under efterkrigstiden skulle man spara på alla områden.
Därför uppfann Poul Broen en spolventil med ekonomispolning.
En effektiv uppfinning, som vi i dag finner på alla toaletter.