Inom servicebranschen

loggor

“Falck har haft ett utmärkt samarbete med BROEN-LAB under mer än fyra år.
Våra kunder måste kunna lita på att vi tillhandahåller de bästa lösningarna, och darför
erbjuder vi bara service av nödduschar som uppfyller kraven i Danish Standard 15154 Del I och II. Produkterna från BROEN-LAB är mycket enkla att installera och underhålla, och har ocksa tydlig märkning. De tillhandahåller helt enkelt en bättre och
säkrare lösning för alla parter”.

Michael Hansen,
Produktansvarig Falck

Inom industrin

loggor

“Hos Carlsberg accepterar vi inga kompromisser med kvaliteten. Vi har därfor bytt ut alla vara nödduschsystem mot produkter från BROEN-LAB så att de överensstämmer
med EU-normen EN 15154. Vi vill ta väl hand om de anställda, och det är vår
bestämda uppfattning att arbetsplatsen ska vara en plats där man mår bra och känner sig saker”.


Jens Hansen, Arbetsmiljöansvarig
Carlsberg Denmark

I laboratoriet

loggor

“Vi har under ganska lång tid haft hand om underhållet och servicen av installationer hos Akademiska Hus vid Medicinberget i Göteborg. Uppdraget omfattar ett antal laboratorier med flera nödduschsystem från BROEN-LAB. Vi inspekterar nödduscharna regelbundet och är mycket nöjda med den tillförlitliga konstruktionen och utformningen av produkterna från BROEN-LAB, som gör dem enkla att inspektera och underhålla”.

Anders Bergvall, Projektledare
VVS-Teknik Mölndal

Inom utbildningssektorn

loggor

”DTU utbildar fler än 7 000 studenter inom många olika ämnesområden –från metallindustri till mikrobiologi
–och inom varje område finns specifika säkerhetsaspekter
som måste övervägas. Därför måste vi ha en samarbetspartner som tillhandahåller en kvalitetsprodukt och som också kan ge råd och vägledning avseende varje
klassrums specifika riskprofil”.

Bjarne Andersen,
HVAC-ansvarig hos DTU Campus Service

Inom läkemedelsindustrin

loggor

“Som internationell konsult är det viktigt för oss att ha en partner som uppfyller både nationella och internationella normer och standarder –och som kan dokumentera det har genom certifiering av en tredje part. Samtidigt är det viktigt att ha en partner som
kan erbjuda anpassade lösningar som stödjer projektarkitekturen i stallet för att kollidera med den. Även om det gäller nödutrustning är snygg design ett plus”.

Henrik Als Nielsen,
Tekniker inom ventilation och byggnadsunderhåll
NNE Pharmaplan