SÄKERHETSKONTROLL AV NÖD-ÖGONDUSCHAR

Nöd-ögonduschar ska funktionstestas regelbundet och det ska även dokumenteras var 6 månad (AFS 1999:7).

En säkerhetskontroll från BROEN-LAB utförs opartiskt och objektivt, vilket innebär att alla typer och fabrikat av nöd- & ögonduschar granskas och utvärderas. BROEN-LAB gör denna säkerhetskontroll enligt Svensk Standard 15154-1&2 samt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. (AFS 1999:7)

Vi har kunskapen om hur förstahjälpen utrustningen ska fungera så att den möter gällande europeiskaregler och krav (SS EN 151 54 1&2) och gör er verksamhet till en tryggare och säkrare arbetsplats.

Första besöket
Vid första besöket gör vi en översyn & kontroll av befintliga nöd- ögonduschar, denna säkerhetskontroll är helt kostnadsfri. Efter den första kontrollen lämnar vi över ett dokument som visar status på era nöd-ögonduschinstallationer med eventuella fel och brister.

Halvårs kontroller av er nöd-ögonduschutrustning
Ni kan även teckna serviceavtal med BROEN-LAB där vi utför halvårs kontroller på er nöd-ögonduschutrustning. Vid en sådan genomgång gör vi funktionstester och mäter flöden, temperatur, spolbilder, och dokumenterar.

Kontakta Peter om ni har frågor, eller vill boka besök.

Test av flödesmängd
Test av flödesmängd
Test av spolhöjd
Test av spolhöjd
Test av flödesmängd
Test av flödesmängd
Test av utomhusdusch
Test av utomhusdusch