Excellence4Lab är ett samarbete mellan fyra självständiga bolag, var och en är ledande tillverkare inom ett visst område i labbet. Med ett aktivt deltagande i internationella arbetsgrupper, utvecklar Excellence4Lab innovativa och hållbara lösningar tillsammans med slutanvändare för att möta de
utmaningar som finns i moderna laboratorier.

Excellence4Lab har stor erfarenhet av att förse kunder med högklassiga produkter, effektiv logistik och tjänster samt lokal närvaro över hela världen.

BROEN-LAB, Asecos, FRIATEC och Trespa. Fyra företag med ett rykte att tillverka och tillhandahålla kvalitetsprodukter och tjänster, var och en med en stor erfarenhet av laboratoriedesign.

BROEN-LAB har anslutit sig till Excellence4Lab att ge dig en bättre källa till designkompetens: genom en enda kontaktpunkt kan vi ge dig omfattande professionell rådgivning och det bästa valet av utrustning för laboratoriet.

Vi känner igen dina behov, förstår dina tidsramar och vi kommer att bespara dig tid.
Ett samtal med oss - och vi kommer att ge dig det allra bästa av fyra världar.